stt Môn thi Lớp Ngày thi Phòng thi
1 kế toán máy 40B

18h15 - Thứ 2

- 30/10/2017

P.máy
2 Tin học CDKT-01A

18h15 - Thứ 3

- 31/10/2017

P.máy
3 Nguyên lý kế toán 41A

18h15 - Thứ 6

- 03/11/2017

C5.04/2
4 Tin học KT517D

18h15 - Thứ 7

- 04/11/2017

P.máy
5 Kế toán HCSN 40A

18h15 - Thứ 2

- 06/11/2017

C4.02
6 Marketing căn bản 40C

18h15 - Thứ 2

- 10/11/2017

C5.02

 

Thông tin đào tạo khác