TRƯỜNG TRUNG CẤP THỐNG KÊ

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG

LỚP TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY

HỌC TỐI 3-5-7

 

Thời gian: 18h ngày 11/10/2014

Địa điểm: Phòng C.206 trường Trung cấp Thống kê

 

 

Thông tin đào tạo khác