KHDT.QT.10.04 (24/11/2016)

THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN (ĐỌT 1)

K27_1 ĐỒNG NAI_LỚP THỐNG KÊ

(K27_1_DN_TKE)

Học lý thuyết : từ 5/5/2017 đến 17/12/2017

Các ngày nghỉ: 29/05/2017 – 11/06/2017, 24/07/2017 – 30/07/2017 (Nghỉ giữa kỳ), 02/02/2017, 04/09/2017, 20/11/2017, 18/12/2017 – 21/12/2017 (Nghỉ cuối năm)

SL: 30

Địa điểm học: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Cơ sở E – 54 Nguyễn Văn Thủ Q.1 – HP số TT 1 -> số TT 6)

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu Q.3 – HP số TT 7 )

Trường Cao đẳng Thống kê II (KP 5, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai – HP số TT 8 – số TT 9)

Buổi học: Sang chiều thứ 6 + Sáng chiều Thứ 7

Cán bộ quản lý lớp: Nguyễn Duy Khang/ Điện thoại CBQL lớp: DĐ: 0984 318 309

STT

HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

BUỔI HỌC

THỜI GIAN HỌC

GHI CHÚ

1

Triết học

4

17C1PHI50101

SC T6, SC T7, SC CN

E404

 

05/05/2017-14/05/2017

Học tại Cơ sở E

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

17C1RES60800101

SC T6, SC T7, SC CN

E404

 

16/06/2017-18/06/2017

Học tại Cơ sở E

3

Kinh tế vi mô

2

17C1CBTC50801

SC T6, SC T7, SC CN

E404

 

07/07/2017-09/07/2017

Học tại Cơ sở E

4

Kinh tế vĩ mô

2

17C1CBTC50901

SC T6, SC T7, SC CN

E404

 

21/07/2017-23/07/2017

Học tại Cơ sở E

5

Tiếng Anh

4

17C1ENG50201

SC T6, SC T7, SC CN

E404

 

04/08/2017-13/08/2017

Học tại Cơ sở E

6

Kinh tế phát triển

2

17C1CBTC50701

SC T6, SC T7, SC CN

E404

 

08/09/2017-10/09/2017

Học tại Cơ sở E

7

Kinh tế lượng nâng cao 1

2

17C1ADV60800201

SC T6, SC T7, SC CN

A317

29/09/2017-01/10/2017

Học tại Cơ sở A

8

Phân tích dữ liệu đa biến

3

17C1STA51101

SC T6, SC T7, SC CN

 

20/10/2017-28/10/2017

Học tại Trường CĐ TK II

9

Hệ thống tài khoản quốc gia

2

17C1NAT60800301

SC T6, SC T7, SC CN

 

24/11/2017-26/11/2017

Học tại Trường CĐ TK II

TKB dự kiến đọt 1 K27_1_DN – TKE – SĐH 

 

Thông tin đào tạo khác