Ngày 10/4/2015 tại Trung tâm Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai đã diễn ra buổi lễ Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014 và Ký kết giao ước thi đua năm 2015.

Đồng chí Trần Thanh Hùng-Hiệu trưởng Nhà trường lên nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Thông tin đào tạo khác