- Thời gian phúc khảo: Từ 06/12/2016 đến hết ngày 13/12/2016
- Nợi nộp đơn phúc khảo: tại phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục (C.402 - cô An)
- Dự kiến thời gian phát bằng tốt nghiêp: 20/12/2016
 

 

Thông tin đào tạo khác