Tải bảng điểm

LƯU Ý:

- Nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 15/8/2017

- Lễ bế giảng và nhận bằng Tốt nghiệp vào 9 giờ sáng ngày 1/10/2017

Mọi thông tin liên hệ cô Thanh phòng Đào tạo, sđt: 0166 6202705

Thông tin đào tạo khác