* Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ ngày 26/6/2017 đến 10 giờ sáng ngày 3/7/2017

Liên hệ: Cô Thanh phòng Đào tạo - sđt: 0166 6202705

* Lễ bế giảng và phát bằng dự kiến: vào 9 giờ sáng ngày 16/7/2017 (ngày Chủ nhật) - tại phòng C201

 

Thông tin đào tạo khác