Thực hiện Công văn số 21/TCTK-TCCB ngày 13/01/2015  của Tổng cục Thống kê về việc tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê. Ngày 22/01/2015 Trường Trung cấp Thống kê tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê.

Hình ảnh buổi khai giảng:

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng

 

javascript:void(0)

Đ/c Hà Đức Thuỷ - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi lễ khai giảng.

Thông tin đào tạo khác