Thực hiện theo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2015 của TCTK.

      Vụ TCCB TCTK, Trường Trung cấp Thống kê đã tổ chức khóa học Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thống kê trình độ Đại học, Cao đẳng cho học viên là các anh chị đang công tác tại các Cục Thống kê phía Nam. Từ ngày 22/01/2015  khóa học đã được triển khai thực hiện, với sự giảng dạy nhiệt tình, tận tâm của các giảng viên Trường TC Thống kê,khóa học đã đạt được những kết quả khá tốt, đã cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về Thống kê. Kết quả toàn khóa học có trên 80% học viên có kết quả học tập đạt khá, giỏi.

       Ngày 31/01/2015, Trường Trung cấp Thống kê đã tổ chức bế giảng và phát chứng chỉ cho 150 học viên đã hoàn thành khóa học.

Một số hình ảnh bế giảng khóa học:

Quang cảnh chào cờ

Đồng chí Hà Đức Thuỷ - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát chứng chí cho các Học viên tham gia lớp học.

Đồng chí Phạm Thanh Chuân - Trưởng phòng ĐT & QLHS Nhà trường phát chứng chí cho các Học viên tham gia lớp học.

Toàn thể học viên tham gia lớp học chụp hình lưu niệm.

Thông tin đào tạo khác