cdtk.cos2@gmail.com

 KP5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Lịch thi các lớp 40C, 40D, 41C, KT517A

Lịch thi các lớp 40C, 40D, 41C, KT517A

Lịch thi các lớp 40C, 40D, 41C, KT517A

Lịch thi các lớp 40C, 40D, 41C, KT517A

Lịch thi các lớp 40C, 40D, 41C, KT517A
Lịch thi các lớp 40C, 40D, 41C, KT517A

Hoạt động sinh viên

Lịch thi các lớp 40C, 40D, 41C, KT517A

04-12-2017 03:05:01 PM - 160
TT Môn thi Lớp  Ngày thi Phòng thi
1 Chính trị KT517A 18h15 Thứ 7
ngày 16/12/2017
C5.04/2
2 Tiếng Anh 41C 18h15 Thứ 7
ngày 16/12/2017
D4.05/1
3 Kế toán TC doanh nghiệp 1 40D 18h15 Thứ 7
ngày 23/12/2017
D4.05/2
4 Kế toán TC doanh nghiệp 2 40C 18h15 Thứ 2
ngày 25/12/2017
C5.04/2

Các tin khác

Hợp tác doanh nghiệp

Copyright © 2017 by TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
PHONE
SMS
MAP