ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP THỐNG KÊ

            Đoàn Trường Trung cấp Thống kê trực thuộc Đoàn khối Dân chính Đảng – tỉnh Đồng Nai, Đoàn Trường là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, là người bạn đồng hành của đoàn viên thanh niên.

Trong những năm qua, Đoàn Trường  đã không ngừng tập trung các giải pháp, thực hiện các chương trình hành động vì sự phát triển của đoàn viên thanh niên. Trong giai đoạn phát triển hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, những hoạt động của Đoàn Trường ngày càng được quan tâm, đẩy mạnh, để đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, phù hợp với lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên, để Đoàn Trường thật sự là người bạn của thanh niên trong quá trình học tập và sinh hoạt tại Trường.

Nhiều hoạt động của Đoàn Trường trong năm học đã tác động tích cực đến đời sống cho đoàn viên thanh niên, các hoạt động được tổ chức định kỳ và đột xuất theo sự chỉ đạo của Đoàn khối Dân chính Đảng – tỉnh Đồng Nai, Đảng ủy- Ban Giám hiệu nhà trường và nhu cầu thực tế của đoàn viên trong Trường.

 Trong quá trình học tập và sinh hoạt tại Trường, đoàn viên thanh niên có điều kiện tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào, các hoạt động tình nguyện, giáo dục…nhằm giáo dục học sinh phát triển về trí tuệ, phát triển về nhân cách và đời sống tinh thần. Về thể chất, Đoàn Trường đã và đang tổ chức nhiều hội thao, tạo sân chơi thể thao… để giúp thanh niên rèn luyện sức khỏe, bên cạnh đó nhiều giải thi đấu thể thao được tổ chức trong học sinh sinh viên. Đoàn đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện như: Ngày chủ nhật tình nguyện, Hiến máu nhân đạo…. giúp thanh niên hình thành lối sống và nhân cách cao đẹp. Tổ chức nhiều chương trình ca nhạc với nhiều loại hình âm nhạc mang tính truyền thống, hoạt động thể dục thể thao do đoàn khối tổ chức và đạt nhiều thành tích cao, tạo sân chơi dân gian giúp đoàn viên thanh niên phát triển, nâng cao về đời sống tinh thần, đồng thời cũng tổ chức nhiều loại hình hiện đại, trẻ trung, phù hợp với tình hình thực tế.

Nguồn cán bộ đoàn được trẻ hóa cho phù hợp với tình hình thực tế, Đoàn Trường hiện có 11 đồng chí trong BCH, Ban Thường vụ có 3 đồng chí, hiện có 9 chi đoàn trực thuộc, với 450 đoàn viên (100% là đoàn viên) đang sinh hoạt tại Trường.