Được sự đồng ý của Đảng uỷ khối Dân chính Đảng tỉnh Đồng Nai. Ngày 04/7/2013, Đảng bộ trường Trung cấp Thống kê đã tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2013-2015. Đến tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Dàn – Phó Bí thư Đảng uỷ, đ/c Hà Quang Vượng – Trưởng Ban Tổ chức, Đảng uỷ Khối Dân chính Đảng. Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 13 nhiệm kỳ  (2008-2013), phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2013-2015. Bầu ra 07 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ để lãnh đạo hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2013-2015.

 

Sau đây là 1 số hình ảnh tại Đại hội